۱۳۹۳ اردیبهشت ۱۹, جمعه

زن ایرانی

 
 
 
زن ایرانی
ای زن ایرانی من افتخاری افتخار
آتشی بر خرمن ظلم و شراری بیقرار
ای زن ایـرانی من، کـوه البرزمـنی
پر غرور و با صلابت، پایدار و استوار
در مصاف اهرمن تیر منی اندر کمان
در زمستان گرمی عشقی و امـید بهار
یادگار دخـت پورانـی و  ام رستـمی
در دل تاریخ ایران اعتبـاری اعتبـار
پشت من هرگز نلرزد در جدال اهرمن
چونکه تو پشت منی در فسحت این کارزار
مادر ضـحاک کش، کاوه زن ایرانی است
آرش و بابـک بپـروردی تـو اندر روزگار
آیت شیطان نماند تا تو هستی شیر زن
مشت من ساقط نگردد تا تو هستی در کنار
خسرو (آئینه) ‏09‏/05‏/2014


هیچ نظری موجود نیست: