نقاشیهای خسرو (آئینه)؛

دوستان گرامی: امیدوارم تابلوهای زیر را دوست داشته با شید. در آینده آثار جدیدترو بهتری را به این مجموعه اضافه خواهم نمود. از نظرات شما خوب یا بد در مورد این کارها خوشحال خواهم شد. با تشکر خسرو (آئینه)؛

متاسفانه نتوانستم از تابلوهای نقاشی بطرز حرفه ای عکسبرداری کنم


 این یک نقاشی سیاه قلم است