۱۳۹۳ فروردین ۲۴, یکشنبه

ریحانه باید آزاد شود

ریحانه محق اعدام نیست و باید آزاد شود

 
 
 
 

ریحانه را اعدام میکنید.  او را بعد از 7 سال رنج و عذاب میکشید.  بنازم به این رأفت اسلامی. او را میکشید و مادرش را برای تمام عمرش زجر کش کرده و ذره ذره آب میکنید. لذت میبرید. کیف میکنید از این همه جنایاتی که در حق یک ملت مظلوم روا میدارید. حکومت عدل علی و و پیامبر خدای شما این چنین است. ریحانه یک دختر معصوم 19 ساله که برای فرار از معرکه هولناک تجاوز و بی عفتی راهی بجز کاری که کرد و اتفاقی که افتاد نداشته را بجرم دفاع از ناموس و شرف انسانی خود که در حال مخدوش شدن بدست یک حیوان صفت خاطی بود به اعدام محکوم کرده اید. قانون قصاصتان را باید در مورد خود شما که دستتان بخون دهها هزار بلکه صدها هزار پیرو جوان ایرانی آلوده است اجرا کرد. این مأل اندوزی شما برای آینده ننگینتان است. آینده ای که همه این اشکها و ناله ها و بیعدالتی ها را بدنبال خود میکشد. آیا در قوانین و احکام و احادیث شما کلمه ای بنام شرم، حیا و انسانیت هم وجود دارد ؟ گفتید ریحانه مرتکب قتل عمد و برنامه ریزی شده  است. آیا خرید کاندوم و داروی مخدر و بیهوشی توسط آن اقای دکتر باشرف هم جز برنامه ریزی ریحانه بود ؟ آیا  سعی در تجاوز به عنف در یک خانه متروکه هم جز نقشه های ریحانه بود؟ صد البته که قضات شما هم همانند خود شما از میان آدم کشها و جنایتکاران برگذیده شده اند. آیا نوشته ها و نامه های مادر ریحانه را هم خوانده اید ؟ آیا قطره ای اشک از چششمانتان جاری شد یا حتی متآثر شدید و یا جرقه ای از عاطفه انسانی در وجودتان پدید آمد ؟ صد البته که حکام اسلامی و قواننین قصاص و کشت و کشتارتان و رأفت و انسانیت دینی شما فقط به مرگ و نامردمی و جنایت ختم میشود و بس. چرا ریحانه در آن حال و هوای وحشتناک جهت کشتن آقای دکتر ضربه چاقو را به کتف ایشان میزند ؟ حتما قلب ایشان روی کتفش بوده. یا اینکه ریحانه بیچاره این ضربه را فقط برای فرار از معرکه و از روی ناچاری زد تا جان و ناموسش را حراست کند و نجات دهد. آیا اگر دختر خود شما در چنبن دامی افتاده بود او را برای آنچه پیش آمدسرزنش میکردید ؟ یا اینکه انتظار داشتید او تن به همخوابگی با متجاوز بدهد و هیچ عکس العملی از خود نشان ندهد. ای آقایان زندانبانان و شکنجه گران زندانِ بزرگ یران  بیدار شوید ،بخود آئید. شما بر سر شاخه نشسته اید و بن مبرید. کمی هم بروزی که کاسه های صبر مردم لبریز میشود بیاندیشید. جائی هم برای گذشت و خاموش کردن خشم مردم بگذارید. اگر ریحانه را اعدام کنید یعنی سرنوشت ننگین خود را معدوم کرده اید.  پژواک اعدام ریحانه و امثالهم و این همه مظالم، اجحافات، بیرحمیها ، نامردمیها  و جنایات در آئینه روح جامعه اژدی خواهد شد سهمگین بسوی آنانی که مسببین این همه ظلم ستم هستند.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
. 
 
 

 


هیچ نظری موجود نیست: