۱۳۹۲ مهر ۱۶, سه‌شنبه

رضا شاه

یک رباعی از (خسرو آئینه)0
ای کاش به آزادی ما راهی بود
در ظلمت این شام سیه ماهی بود
ای کاش که اعتدال در کار نبود
در دولت تدبیر رضا شاهی بود
ارسال یک نظر