۱۳۸۹ تیر ۳۱, پنجشنبه

نحست وزیر ایتالیا

من که باورم نمیشه !! این واقعا نخست وزیر ایتالیاست؟  چقدر احمق و بیشعوره. واقعا آبروی مردم ایتالیا را بباد داد. لطفا باین ودیو نگاه کنید و قضاوت کنید
توسط دوست گرامیم مهندس ریاحی ارسال شده


و اینهم کل داستان از اول تا آخر. خدا یک جو عقل و شرف و انسانیت به این آقا بده که دست کمی از آخوند های خودمون نداره (البته در مقوله اخلاقیات که آخوندها در خفا میکنند و این آقا در ملا عام و روز روشن) ویک ثروت کلونی هم بما 

هیچ نظری موجود نیست: