۱۳۹۲ اسفند ۲۵, یکشنبه

Aliens

گروگان گیری هواپیمای مالزی توسط موجوداتی از کرات دیگر

Malaysia Airlines plane has been taken by Aliens

Every scenario and possibility has been taken into account except one. The involvement and intervention of aliens. In recent years many evidences and unexplained phenomena have suggested that they are not too far away from us. The reason that they cannot be seen or detected is probably done to their advanced technological abilities and superior power over the mankind. This is the reason on why the communication systems and all the wireless devices within the plane were shut done all of the sudden.

 My scenario is that a giant and absolutely undetectable UFO has disabled the plane communications system and jammed all the wireless outgoing signals including the black box and mobile devices of all sort within the plane. Then they chased the plane very closely. The pilot and his co in desperate and anxious attempts tried to get away from them and diverted their rout twice, but the giant UFO gets closer , flies above the plane and grabs or swallow the whole aircraft into itself.
The operators of the alien object are not necessarily biological beings. They could  be artificial and computerised intelligent. All I wish is; no matter what has happened, the plane has not been crashed and 239 people on board are alive and healthy and we hear from them soon.
 ترجمه متن بالا 
تمام سناریوها و امکانات مفقود شدن هواپیمای مالزیائی مورد برسی و مطالعه قرار گرفته غیر از یک امکان عجیب ولی محتمل دیگر. امکان اینکه این هواپیما توسط موجوداتی از کرات دیگر آسمانی بوسیله یک یو اف او (بشقاب پرنده) ربوده  شده باشد. در سالهای اخیر مشاهدات و رخدادهائی وجود داشته که این فکر را در مخیله انسان زنده میسازد که آنها خیلی هم از ما دور نیستند. اما دلیل اینکه ما نمیتوانیم آنها را توسط رادارها و دستگاهای ساخت دست بشر ببینیم یا ردیابی کنیم بخاطر اینست که آنها از تکنولوژیهای بسیار پیشرفته ای برخوردار هستند که در مقابل آنچه تا کنون علم انسان بدست آرورده بمراتب پرقدرتر و تواناتر است. یعنی آنها براحتی میتوانند خود را از چشم بشر و همچنین ردیابهای انسان پنهان نگهدارند. بخاطر همین تکنولوژی بسیار پیشرفته است که آنا توانستند در آن واحد تمام سیستمهای مخابراتی هواپیما و دستگاهای ارتباطی داخل هواپیما را خاموش کنند. سناریوئی که من متصور شده ام اینست که یک یو اف او عظیم الجثه و غیر قابل شناسائی بعد از از کار انداختن سیستمهای مخابراتی داخل هواپیما از جمله جعبه سیاه آن شروع به تعقیب هواپیما میکند. خلبان و کمک خلبان هواپیما  در کمال نگرانی با تلاشهای بی نتیجه برای فرار از دست آنها دو بار مسیر خود را تغییر میدهند. اما یو اف او به آنها نزدیک و نزدیکتر شده و عاقبت از بالای سر در یک لحظه هواپیما و مسافرین و خدمه آنرا میبلعد
هدایت کنندگان یو اف او ضروراتا موجودات زنده بیولوژیکی نیستند. آنها میتوانند روباتهای هوشمند و کامپیوترهای تحقیقاتی بسیار پیشرفه باشند. هرچه بوده و نبوده من امیوار هستم که هواپیما سقوط نکرده باشد و مسافرین و خدمه آن در سلامت کامل باشند و ما بزودی خبری خوش از طرف آنها بشنویم     
  

هیچ نظری موجود نیست: