۱۳۸۹ مرداد ۳۰, شنبه

اتومبیل بدون سوخت

یک اختراغ و ابتکار خارق العاده. دست مریزا. این اتومبیل هیچ سوختی لازم ندارد. در جاده صاف تا 100 کیلومتر در ساعت و در سربالائی تا 45 کیلومتر در ساعت سرعت دارد. فقط با نیروی بدنی و با چند هندل زدن شروع به حرکت میکند. ساخت آمریکا شیطان بزرگ آخوندهاهیچ نظری موجود نیست: